powrót

2015-10-20 |
2015-10-28 |

Konferencja dla organizacji społecznych

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - konsorcjum, którego liderem jest Centrum Społecznego Rozwoju oraz Urząd Miasta Mikołowa zapraszają na seminarium informacyjne skierowane do mikołowskich organizacji pozarządowych. 

Spotkanie rozpocznie się  28 października  (środa)o godz. 17:00 Domku Harcerskim. Poprowadzą je  Piotr Bańczyk (kierownik ROWES) i Mateusz Eichner (doradca kluczowy).

Program spotkania

17:00-17:30 Przedstawienie zakresu działań Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej

17:30-18:30 Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Dobre praktyki

18:30-19:00 Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

Tematem seminarium będzie możliwość uzyskania wsparcia szkoleniowego, doradczego i dotacji bezzwrotnych na zakup wyposażenia oraz sprzętu w wysokości od 20-120 tyś złotych dla organizacji pozarządowych, które zdecydują się na zarejestrowanie działalności gospodarczej w 2016 roku lub takową prowadzą. Jest to pierwsza i jedyna tego typu możliwość uzyskania dotacji w Polsce, która skierowana jest nie na realizację projektu ale na sfinansowanie biznesplanu.

Miejsce wydarzenia: Domek Parkowy Plac Harcerski 1
Dokładny termin: 28.10.2015 r. godz. 17.00
Autor: admin
Prenumerata wiadomości