powrót

2014-08-19 |

Plener Malarski Twórców Intuicyjnych.

imgnews_3437

23 sierpnia na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej odbędzie się Plener Malarski Twórców Intuicyjnych. Jego organizatorami są Stowarzyszenie Barwy Śląska w Rudzie Śląskiej oraz Miejski Dom Kultury w Mikołowie. Tematem wiodącym będzie „Przyroda a dawny przemysł wapienniczy Śląska”. Pracę uczestniczących w plenerze artystów śledzić będzie można od godz. 9 do 18. Wernisaż wystawy powstałych prac odbędzie się jesienią w MDK.

Miejsce wydarzenia: CEPiE na Sośniej Górze, ul. Sosnowa 5 Mikołów
Dokładny termin: 23.08.0d 9.00 do 18.00
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?