powrót

2014-07-19 |
2014-07-24 |

Zumba dla Dzieci

Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych zaprasza dzieci od lat 6 na ZAJĘCIA TEMATYCZNE W FILII MDK W ŁAZISKACH ŚREDNICH
od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-€“14.00
21€-24 lipca, godz. 10.00-€“14.00. Prowadzenie €“ Daria Kaleta-Kolonko. Odpłatność 20 zł za całość.

Miejsce wydarzenia: MDK Łaziska Górne ul. Świerczewskiego 2
Dokładny termin: 21-24.07 2014, godz. 10.00-14.00
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?