powrót

2014-07-01 |

Geranium w Instytucie Mikołówskim

imgnews_3404

Instytut Mikołowski zaprasza na promocję tomu wierszy Macieja Niemca
(1953-2012) pt. Geranium (wyd. Instytut Mikołowski, 2014). W spotkaniu wezmą udział: Maciej Melecki, Jerzy Suchanek i Krzysztof Siwczyk. Spotkanie odbędzie się 4.lipca o godz. 18.

 

Maciej Niemiec (ur. 7 października 1953 w Warszawie, zm. 25 stycznia 2012 w Paryżu) − polski poeta, pisarz, tłumacz. Od 1987 mieszkał w Paryżu .
Otrzymał m.in.: Nagrodę Karla Dedeciusa, Nagrodę im. Zygmunta i Marii Zaleskich oraz Nagrodę Kościelskich (1994). W Polsce publikował w kwartalniku ZeszytyLiterackie, we Francji w kwartalniku PO&SIE (Paris), którego był stałym współpracownikiem. W przekładach drukowano jego wiersze m.in. w pismach niemieckich, przekł.: Renata Schmidgall, w Bułgarii (przekł.: Kiril Kadiski) i innych. Urna z jego prochami spoczęła na cmentarzu Père-Lachaise w Paryżu. Autor zbiorów wierszy:€˘ Cokolwiek, ponieważ (1989), O tej porze świata (1989),˘ Kwiaty akacji (1993),˘ Małe wiersze (1994),˘ Ulica Wód (1996),˘ Świat widzialny (1998),˘ Dance or die (2002).˘ Stan nasycenia (2012).Oprócz nich wydał cztery tomy wierszy w przekładach francuskich, m.in. Lequatrième roi mage raconte (L'extrĂŞme contemporaine, Belin, 2002), Trentepoèmes pour une femme (Atelier la Feugraie, 2001). Ten ostatni ukazał się w tłumaczeniu Fernanda Cambona przy współpracy poety.Przełożył tom prozy : Michel Deguy, Temu co się nie kończy. Tren (Biblioteka Tegle, 2002), oraz wiersze współczesnych poetów francuskich opublikowane w pismach (m.in.: Dekada Literacka, Bliza, Zeszyty Literackie).

Miejsce wydarzenia: Instytut Mikołowski ul. Jana Pawła II 8/5
Dokładny termin: 04.07.2014 godz. 18.00
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?