powrót

2014-03-31 |

Masz staż €“ szansę masz

imgnews_3285

Centrum Społecznego Rozwoju oraz Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zapraszają niepełnosprawnych mieszkańców powiatu mikołowskiego i powiatu pszczyńskiego do udziału w projekcie pt.: Masz staż €“ szansę masz €“ zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz 6-miesięcznych płatnych staży u pracodawców. Organizacja staży poprzedzona będzie wsparciem pośredników pracy, a proces adaptacji zawodowej wspomagany będzie przez trenerów pracy.

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie łącznie 40 osób, spośród osób spełniających łącznie następujące warunki:


•pozostają bez zatrudnienia i są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
•zamieszkują na obszarze powiatu mikołowskiego lub powiatu pszczyńskiego,
•są osobami niepełnosprawnymi,
•w chwili przystąpienia do projektu znajdują się w sytuacji zdrowotnej pozwalającej na udział w projekcie i późniejsze wykonywanie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
•posiadają kwalifikacje zawodowe, w tym wykształcenie co najmniej zawodowe, ale brak im doświadczenia w wyuczonym zawodzie.

Projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą 594 280,00 złotych.

Miejsce wydarzenia: CRS Łaziska Górne ul. Wyszyńskiego 8.
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?