powrót

2014-03-31 |

Laboratorium przedsiębiorczości i technologii

imgnews_3276

Centrum Społecznego Rozwoju zaprasza gimnazjalistów z Łazisk Górnych i Wyr do udziału w projekcie pt.: Laboratorium przedsiębiorczości i technologii. Projekt trwał będzie do końca czerwca 2015 roku, a pierwsze zajęcia rozpoczną się już w kwietniu 2014 roku.
Liderem projektu jest łaziskie stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju, a partnerami w realizacji działań projektowych są: Gmina Łaziska Górne - Gimnazjum nr 3 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych oraz Gmina Wyry.

Planowane w ramach projektu działania prowadzone będą w systemie popołudniowym we wszystkich szkołach gimnazjalnych na terenie Łazisk Górnych i Wyr. Każda szkoła uczestnicząca w realizacji projektu prowadzić będzie własny harmonogram zajęć dostosowany do czasu zajęć szkolnych młodzieży uczestniczącej w projekcie.

Dla uczestników projektu zaplanowany cykl warsztatów z zakresu: autoprezentacji, przedsiębiorczości, robotyki i poruszania się po współczesnym rynku pracy. Każdy z uczniów biorących udział w projekcie będzie mógł uczestniczyć w wyjazdach studyjnych do instytucji kultury, nauki i zakładów pracy. Mając na uwadze konieczność właściwego zaplanowania dalszej edukacji i ścieżki rozwoju zawodowego, gimnazjaliści biorący udział w projekcie będą mieli okazję skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego. Wszystkie zajęcia organizowane w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą  1 029 164,58 złotych.

PROGRAM PROJEKTU OBEJMUJE


DLA UCZNIÓW KLAS I-II:

Laboratorium rynku pracy, a w nim:
- warsztat Akademia rynku pracy;
- warsztat Wprowadzenie do przedsiębiorczości, marketingu i planowania biznesu;
- indywidualne doradztwo zawodowe;
- wizyty studyjne do instytucji dydaktycznych i naukowych.

Laboratorium kompetencji społecznych, a w nim:
- warsztat Autoprezentacja;
- warsztat Kreatywność;
- wizyty studyjne do instytucji kultury i regionalnych redakcji;

Laboratorium młodego inżyniera, a w nim:
- warsztat Robotyka dla młodzieży;
- wizyty studyjne do instytucji pokazujących w ciekawy sposób świat nauki i techniki.


DLA UCZNIÓW KLAS III:

Akademia absolwenta, a w niej:
- warsztat Autoprezentacja;
- warsztat Akademia rynku pracy,
- indywidualne doradztwo zawodowe.

Miejsce wydarzenia: Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych
Dokładny termin: 31.03.2014
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?