powrót

2014-03-13 |

Projekt Przyszłość w naszych rękach

imgnews_3254

 4 marca 2014 roku w Miejskim Ośrodku Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu pt.: Przyszłość w naszych rękach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych w partnerstwie ze stowarzyszeniem Centrum Społecznego Rozwoju. W działania projektowe włączony został ponadto Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych.

Podczas spotkania przedstawiciele instytucji realizujących projekt zaprezentowali jego założenia oraz ofertę wsparcia dla 24 uczestników projektu. Projekt skierowany jest głównie do młodych matek samotnie wychowujących dzieci, którym opieka nad potomstwem uniemożliwiła dotychczas podjęcie pracy i kształcenia się. Przyszłość w naszych rękach stwarza szansę na poprawę sytuacji życiowej i zawodowej uczestników, poprzez ich aktywizację społeczną, zmianę postaw wobec środowiska i rynku pracy, a także większą integrację ze społecznością lokalną. Ośrodek Pomocy Społecznej, w współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Rodziny i Dziecka, zapewni uczestnikom pomoc ze strony pracownika socjalnego, psychologa i asystenta rodziny. Z kolei do zadań naszego stowarzyszenia należeć będzie aktywna integracja, która będzie realizowana w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS). Uczestnicy projektu korzystający ze wsparcia KIS będą mieli zapewnione zajęcia z doradztwa zawodowego (grupowe i indywidualne), rozwoju umiejętności społecznych oraz opiekę trenera pracy pomagającego w znalezieniu zatrudnienia i stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. W ramach zajęć uczestnicy zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy, poznają alternatywne metody poszukiwania pracy, opracują profesjonalne cv, poznają swoje predyspozycje zawodowe oraz przygotują się do rozmów kwalifikacyjnych. Pierwsze zajęcia dla uczestniczek projektu zaplanowano na czwartek - 13 marca 2014 roku. Adresaci projektu zostaną objęci dodatkowym wsparciem w postaci zasiłków celowych lub specjalnych zasiłków celowych oraz wsparciem o charakterze kulturalnym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miejsce wydarzenia: MOWRiD w Łaziskach Górnych
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?