powrót

2014-03-03 |

Powiatowy konkurs literacki

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach ogłasza Powiatowy Konkurs Literacki.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizator: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach. 2. Uczestnicy: uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu mikołowskiego. 3. Kategorie: - wiersz (2-3 utwory po min. 12 wersów); - krótka (dowolna) forma prozatorska (1 utwór do 4 stron A-4); Uczestnicy mogą startować w jednej lub obu kategoriach. 4. Tematyka prac – W ROKU CZYTELNIKA I CZYTELNICTWA WIEDZIE NAS MYŚL POETY: „ Czytelnika nie można zniewalać, czytelnika się urzeka.” /Antoine de Saint-Exupéry/. 5. Praca przesłana na konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzalną w innych konkursach. (Prosimy o potwierdzenie tego faktu oświadczeniem dołączonym do koperty z danymi osobowymi autora pracy konkursowej). 6. Prace należy oddawać (przesyłać) w wersji drukowanej (Times New Roman, 12 pkt) na adres: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 7c, 43-178 Ornontowice z dopiskiem Powiatowy Konkurs Literacki. 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy opatrzonej godłem (słownym pseudonimem). W oddzielnej kopercie (również opatrzonej godłem) autor zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz wiek, adres i nr telefonu szkoły, do której uczęszcza, oświadczenie (pkt 6), a także imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna. 9.Termin nadsyłania prac – do 28 marca 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu – do 28 kwietnia 2014 r. 10. Szkoły uczestniczące w konkursie zostaną powiadomione pisemnie o wynikach i terminie wręczania nagród. 11.Kontakt: Szkoła - tel. (032) 23-54-893 e-mail: gim_orn@wp.pl Osoba odpowiedzialna – Bożena Kasprzycka: - tel. 501 097070 e-mail: gimbo4@wp.pl
Miejsce wydarzenia: GImnazjum Ornontowice
Dokładny termin: od 28.03 do 28.04 2014 r.
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?