powrót

2014-03-24 |

Dzień Otwarty w ZS nr 2 Specjalnych

 Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Mikołowie
zaprasza na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 25 marca w godz. 9.00 – 13.00. W jego trakcie zorganizowane zostaną warsztaty ruchowe, muzyczne i plastyczne - kl. I-III warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, quizy międzyprzedmiotowe, warsztaty plastyczne – kl. IV-VI. 

Odbędą się także warsztaty międzyprzedmiotowe dla gimnazjalistów w ramach, których odbędą się  pokazy i samodzielne wykonywanie doświadczeń z dziedziny fizyki i chemii, omnibus z języka polskiego, praca z mapą dotycząca najbardziej znanych i ciekawych zakątków Europy, rozwiązywanie interesujących zadań łączących w sobie zagadnienia z różnych przedmiotów, a także warsztaty plastyczno – techniczne: malowanie odlewów gipsowych, wykonywanie prac z wykorzystaniem orgiami płaskiego na bazie różnych figur geometrycznych oraz innych ciekawych zadań manualnych. zaś szkoła zawodowa - kucharze i cukiernicy:zorganizuje  warsztaty zawodowe: nauka nakrywania do stołu, mini warsztaty kulinarne.

Ponadto możliwość rozmowy z dyrektorem szkoły, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami i rodzicami.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI 
Przyjmujemy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także dzieci autystyczne i z zespołem Aspergera.

kontakt:
43 – 190 Mikołów, ul. Pokoju 4a
tel. 32 219 80 61
sekretariat@zs2s-mikolow.pl
www.zs2s-mikolow.pl

W sytuacji braku możliwości uczestniczenia w Dniu Otwartym, zapraszamy na spotkanie osoby zainteresowane 2 kwietnia 2014 r. w godz. 16:00 – 18:00

Miejsce wydarzenia: ZS nr 2 Specjalnych w Mikołowie ul. Pokoju 4a
Dokładny termin: 25.03.201 od 9.00 do 13.00
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?