powrót

2014-02-23 |

Spotkanie z NGO

imgnews_3225

Klub Studencki Fraktal, Klub Sportowy Sokół Orzesze, Mikołowskie Towarzystwo Historyczne czy też Polski Komitet Pomocy Społecznej to tylko kilka organizacji, których przedstawiciele uczestniczyli w  spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA, które odbyło się 19 lutego w starostwie. 

W jego trakcie liderzy organizacji pozarządowych mogli dowiedzieć się  gdzie  szukać źródeł finansowania działalności NGO, gdzie znaleźć można informacje na temat konkursów, w jakim terminie należy przygotować wniosek i jakie obszary działalności mogą zostać wsparte. Wśród głównych źródeł, z których można pozyskiwać pieniądze wymieniony został Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który ma do rozdysponowania do 2020 roku około 60 milionów złotych na każdoroczną edycję,  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która obecnie dofinansowuje organizacje realizujące przedsięwzięcia „Seniorzy w akcji” skierowany do organizacji, które realizują się w pracy na rzecz osób po 60 roku życia oraz „Równać szanse” skierowany do młodzieży. 

 

 

Miejsce wydarzenia: Starostwo Powiatowe ul. Żwirki i Wigury 4
Dokładny termin: 19.02.2014
Autor: admin
Galeria:
Prenumerata wiadomości
Co będzie?