powrót

2014-02-24 |

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

W tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, a także Krajowa Rada Kuratorów.

W dniach 24 lutego – 1 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w 15 Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

W powiecie mikołowskim pomoc organizuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, który zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości: dot. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach od 24 lutego do 1 marca 2014r. 

 25.02.2014r. w tut. Ośrodku odbędzie się Dzień Otwarty dla osób doświadczających i świadków przemocy w rodzinie. W tym czasie pracownicy Ośrodka będą oferować bezpłatne konsultacje psychologiczne i prawne. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela pomocy głównie osobom uwikłanym w sytuacje przemocy w rodzinie, a także osobom znajdującym się w różnych innych kryzysach. Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób dorosłych, pomoc terapeutyczną dla dzieci oraz bezpłatne porady prawne.
Od lutego br. wznowiona została kolejna edycja grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zatrudnia wykwalifikowany zespół, w którego skład wchodzą: psycholog i terapeuta dla osób dorosłych, terapeuta dziecięcy, pracownicy socjalni oraz radcy prawni.
Natomiast 27.02.2014r. pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej będą udzielać konsultacji:
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie w godzinach od 08:00 do 09:00 Prokuratura Rejonowa w Mikołowie w godzinach od 10:00 do 11:00

Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie: www.pokrzywdzeni.gov.pl

Miejsce wydarzenia: PCPR ul. Chopina 8 Łaziska Górne
Dokładny termin: 24.02-01.03.2014
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?