powrót

2014-02-28 |

Konkurs Plastyczny dla mikołowskich gimnazjalistów

Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy organizuje konkurs plastyczny pt;"Ograniczanie zjawiska krzywdzenia i zaniedbywania emocjonalnego dzieci i młodzieży", który towarzyszyć będzie Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej. 


Konkurs skierowane jest do uczniów gimnazjów z terenu Mikołowa. Prace plastyczne mogą zostać wykonane w dowolnej technice (np. rysunki, collage, prace graficzne, prace malarskie) w maksymalnym formacie A4, powinny być przygotowane samodzielnie. zaś do każdej przesłanej pracy plastycznej uczestnik powinien dołączyć oświadczenie. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wybranych prac konkursowych do dnia 31 marca wraz z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych i autorskich do siedziby MPSL ul. Konstytucji 3 Maja 38.
Ogłoszenie wyników nastąpi 14 kwietnia podczas XVIII Seminarium Trzeźwościowego (Ogólnopolski Dzień Trzeźwości). Nagrodzone prace wraz z wyróżnionymi zostaną wykorzystane na plakatach Kampanii "Ograniczanie zjawiska krzywdzenia i zaniedbywania emocjonalnego dzieci i młodzieży" organizowanej przez Stowarzyszenie "POWRÓT" i MPKM oraz zaprezentowane na wystawie w MDK w Mikołowie.

Miejsce wydarzenia: MPSL ul. Konstytucji 3 Maja 38.
Dokładny termin: 31 . 03.2014
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?