powrót

2014-02-12 |

Szkolenie dla organizacji pozarzadowych

Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych, prowadzone przez stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu mikołowskiego do udziału w szkoleniach planowanych do realizacji w pierwszym kwartale 2014 roku:

• Planowanie działań organizacji pozarządowych na rzecz osób starszych (ASOS);
• Zasady tworzenia projektów współpracy międzynarodowej (Erasmus+ - Akcja 1);
• Projektowanie inicjatyw obywatelskich (FIO);
• Formalne i praktyczne aspekty prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych;
• Zasady tworzenia projektów współpracy międzynarodowej (Erasmus + - Akcja 2-3)

Zapraszamy do zapoznania się z tematyka szkoleń:

________________________________________

Szkolenie nt.: Planowanie działań organizacji pozarządowych na rzecz osób starszych (ASOS), odbędzie się w dniach 12 i 17 lutego 2014 roku, w godzinach od 16:00 do 19:15, w siedzibie Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych w Łaziskach Górnych, przy ul. Wyszyńskiego 8.
Szkolenie realizowane jest w związku z ogłoszeniem konkursu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na rzecz osób starszych. Termin składania projektów to 19 luty 2014 roku. W ramach ogłoszonego konkursu, można uzyskać dotacje w wysokości 200.000,00 zł. Podczas dwóch dni warsztatowy omówione zostaną zagadnienia:
- zasady opracowywania projektów do Programu ASOS (I dzień);
- warsztaty opracowywania projektów i konsultowanie gotowych pomysłów (II dzień).

________________________________________
Szkolenie nt.: Zasady tworzenia projektów współpracy międzynarodowej (Erasmus + Akcja 1), odbędzie się w dniach 24 i 25 lutego 2014 roku, w godzinach 16:00 do 19:15, w Domku Parkowym w Mikołowie, przy Placu Harcerskim 1.
Szkolenie realizowane jest w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską nowego konkursu "Erasmus +", który ma zastąpić Programy Młodzież, z terminem składania projektów do 17 marca 2014 roku.

________________________________________
Szkolenie nt.: Projektowanie inicjatyw obywatelskich (FIO), odbędzie się w dniach 3 i 5 marca 2014 roku, w godzinach od 16:00 do 19:15, w siedzibie Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych w Łaziskach Górnych, przy ul. Wyszyńskiego 8.
Szkolenie realizowane jest w związku z planowanym do II połowy lutego 2014 roku, ogłoszeniem konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na różnorodne inicjatywy NGO.
Podczas pierwszego dnia szkolenia omówione zostaną nowe zasady opracowywania projektów do Programu FIO. W drugi dzień szkolenia odbędą się warsztaty opracowywania projektów i konsultowanie gotowych pomysłów.

________________________________________
Szkolenie nt.: Formalne i praktyczne aspekty prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych, odbędzie się w dniach:
- dla 1 grupy uczestników: 11 i 12 marca 2014 roku, w godzinach od 16:00 do 19:15, w siedzibie Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych w Łaziskach Górnych, przy ul. Wyszyńskiego 8,
- dla 2 grupy uczestników: 29 marca 2014 roku, w godzinach od 9:00-15:30 w Domku Parkowym w Mikołowie, przy Placu Harcerskim 1.
Szkolenia poprowadzi Pani Justyna Bartosiewicz - wykładowca, trener, członkini Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

________________________________________
Szkolenie nt.: Zasady tworzenia projektów współpracy międzynarodowej (Erasmus + Akcja 2-3), odbędzie się w dniach 24 i 25 marca 2014 roku, w godzinach 16:00 do 19:15, w siedzibie Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych w Łaziskach Górnych, przy ul. Wyszyńskiego 8.
Szkolenie realizowane jest w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską nowego konkursu "Erasmus +", który ma zastąpić Programy Komisji Europejskiej (Program Młodzież, Grundvig i Leonardo da Vinci) z terminem składania projektów do 17 kwietnia 2014 roku.

________________________________________
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia udziału w szkoleniach przyjmowane są drogą telefoniczną (+48 32 444 64 53) lub za pomocą poczty elektronicznej (cisig@cisig.pl). Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest przysłanie zgłoszenia nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem szkolenia.

W zgłoszeniu należy zawrzeć:
• Nazwę i termin szkolenia
• Imię i nazwisko
• Nazwę organizacji
• Adres poczty elektronicznej
• Numer telefonu
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostarczenie do Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych kompletnych dokumentów aplikacyjnych przed dniem rozpoczęcia szkolenia (dokumenty aplikacyjne dostępne na stronie internetowejwww.cisig.pl w zakładce „do pobrania”).

Prosimy pamiętać, że zgłoszenie organizacji oraz potwierdzenie przynależności osób do organizacji pozarządowej, stanowiące część dokumentacji zgłoszeniowej winny być podpisane i opieczętowane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, zgodnie z zapisami statutowymi.

Wszelkich informacji o sposobie wypełniania dokumentacji udziela biuro projektu Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych – telefonicznie (+48 32 444 64 53) lub za pomocą poczty elektronicznej (cisig@cisig.pl).

Szkolenia organizowane są w ramach projektu pt.: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsce wydarzenia: CRS Łaziska Górne ul. Wyszyńskiego 8.
Szczegóły: http://cisig@cisig.pl
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?