powrót

2014-02-06 |

Nowe kierunki w ZSP w Ornontowicach

imgnews_3212

6 lutego w starostwie władze powiatu mikołowskiego reprezentowane przez starostę Henryka Jaroszka oraz wicestarostę Henryka Zawiszowskiego podpisały umowę ze Śląskim Ogrodem Botanicznym reprezentowany przez jego dyrektora Pawła Kojsa w sprawie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor szkoły Iwona Smorz oraz naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Krystyna Morawiec. 


Zgodnie z tym porozumieniem od nowego roku szkolnego w ZSP w Ornontowicach uruchomione zostaną dwa nowe kierunki kształcenia w zawodach technik ogrodnik - architektura krajobrazu i na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej ogrodnik, obydwa pod patronatem ŚOB.
- Jest to ważna inicjatywa, bowiem na rynku pracy brakuje obecnie osób z wykształceniem ogrodniczym. Jest wielu architektów krajobrazu, którym brak jednak wiedzy i doświadczenia ogrodniczego. Dlatego powstanie nowych kierunków kształcenia właśnie w tych zawodach uważam, za dobre rozwiązanie – przyznaje dyrektor Paweł Kojs.
Po ubiegłorocznym porozumieniu w sprawie kształcenia na potrzeby orzeskiej Huty Szkła na kierunkach szklarskich oraz wcześniejszej umowie z kopalnią Budryk w sprawie edukacji przyszłych górników, jest to kolejne porozumienie podpisane przez ZSP w Ornontowicach.

 

 

 

Miejsce wydarzenia: Starostwo Powiatowe ul. Żwirki i Wigury 4
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?