powrót

2014-02-05 |

Zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

UWAGA!!!
Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Mikołowa
w dni wolne od pracy w 2014 roku:
01.05. - bez zmian
19.06. - 21.06.
15.08. - 16.08.
11.11. - 15.11.
25.12. - 20.12.
26.12 – 27.12.

PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW ODROCZY GO DO NAJBLIŻSZEGO TERMINU ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM

Miejsce wydarzenia: Mikołów
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?