powrót

2014-01-20 |

Apel w sprawie kopalni

imgnews_3189

Na ostatniej sesji Rada Powiatu Mikołowskiego przyjęla apel sprawie stanowiska dotyczącego planów połączenia Kopalni Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały” oraz Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit". POniżej publikujemy treśc apelu

Rada Powiatu Mikołowskiego z dużym niepokojem przyjęła wieść o planach restrukturyzacji, jednego z największych w Powiecie Mikołowskim pracodawców, jakim jest Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały” wchodząca w skład borykającej się ostatnio z problemami natury ekonomicznej spółki Kompania Węglowa S.A.. Nasze obawy i wątpliwości wzbudza nie sama idea zmian, które spółce są potrzebne, ale zaproponowany sposób restrukturyzacji polegający na połączeniu dwóch bodaj najlepszych kopalń wchodzących w skład spółki mianowicie KWK „Ziemowit” i KWK „Bolesław Śmiały”. Pozytywne wyniki finansowe tych dwóch oddziałów spółki w ostatnich latach dowodzą, iż jako samodzielnie zarządzane zakłady wydobywcze doskonale radzą sobie w trudnych czasach kryzysu ekonomicznego. Pragniemy zwrócić uwagę, że dla tych dwóch kopalń, odległych od siebie o kilkadziesiąt kilometrów i w żaden sposób funkcjonalnie nie związanych, restrukturyzacja polegająca na połączeniu może przynieść negatywne skutki, wprowadzić niepotrzebne zamieszanie i zakłócenie normalnego funkcjonowania, de facto przynosząc szkodę, czyli efekt odwrotny od zamierzonego. Brak technicznych i ekonomicznych argumentów przemawiających za tego typu zmianami budzi spore wątpliwości, a ewentualne negatywne skutki społeczne dla pracowników, którzy w większości są mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego są nie do zaakceptowania. Dostrzegamy również możliwość negatywnego wpływu perturbacji związanych z restrukturyzacją kopalni na otoczenie mikroekonomiczne złożone z wielu firm i zakładów kooperujących z KWK „Bolesław Śmiały”, które również znajdują się na terenie naszego powiatu jak np Elektrownia Łaziska i wiele mniejszych przedsiębiorstw. W trosce o mieszkańców Powiatu Mikołowskiego stanowiących załogę KWK „Bolesław Śmiały” i niezachwiany rozwój jednego z największych pracodawców w powiecie Rada Powiatu mikołowskiego apeluje o odstąpienie od planów połączenia dwóch wyżej opisywanych kopalń.
Miejsce wydarzenia: Starostwo Powiatowe w Mikołowie
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?