powrót

2014-01-20 |

Bezpieczne ferie 2014

imgnews_3188

W związku z rozpoczęciem tegorocznych ferii zimowych na terenie Powiatu Mikołowskiego zainicjowana została akcja pod nazwa: "Bezpieczne Ferie 2014". Celem akcji jest koordynacja przedsięwzięć podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Działania rozpoczną się 17 stycznia 2014r. i prowadzone będą do 03 marca 2014r.

 

Działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych to: - zapewnienie bezpiecznego wypoczynku zorganizowanego w miejscowościach turystycznych, - zabezpieczenie bezpiecznego przejazdu do i z miejsc wypoczynku, - zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania, - podnoszenie poziomu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań, w tym związanych ze specyfiką wypoczynku zimowego. Na potrzeby akcji uruchomiony został telefon interwencyjny o numerze (32) 200 21-71, na który przyjmowane są informacje o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Na stronie Ministra Edukacji Narodowej, pod adresem internetowym http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, w której można uzyskać dane dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku. Pytania związane z koordynacją przedsięwzięcia na terenie Powiatu Mikołowskiego, proszę kierować do Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie tel. (32) 324 81 75 lub pod numer PCZK tel. (32) 326 04 30.
Miejsce wydarzenia: powiat mikołowski
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?