powrót

2014-01-15 |

Video konferencja z Katalonią

imgnews_3184

9 stycznia 22 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oraz nauczycielki Ewa Wiaterek i Justyna
Marek zaangażowane w realizację projektu Comenius Regio pt. „Europejskie Kompetencje Kluczowe a przyszła
praca”, koordynatorem którego jest Powiat Mikołowski, odbyły pierwszą innowacyjną video konferencję
z partnerskimi szkołami z Katalonii.

Głównym celem konferencji było wspólne zapoznanie się młodzieży, wymiana informacji o partnerskich szkołach, ich lokalizacji, regionach oraz pomysłach związanych z dalszą realizacją projektu. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniach internetowych z dwiema szkołami (Institut Vidal i Barraquer oraz Institut Comte de Rius), informowali o kierunkach kształcenia naszej placówki, walorach naszej szkoły oraz przedstawili krótką charakterystykę gminy Ornontowice. Najwięcej satysfakcji dostarczyła jednak uczestnikom spotkania swobodna, spontaniczna konwersacja z rówieśnikami z Katalonii, podczas której rozmawiano o wspólnych zainteresowaniach, muzyce, sposobach spędzania czasu wolnego, planach na przyszłość, wymarzonych zawodach oraz o pogodzie. Podczas spotkania ustalono, iż kolejna video konferencja zostanie przeprowadzona wiosną. ZSP w Ornontowicach
Miejsce wydarzenia: ZSP w Ornontowicach
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?