powrót

2014-01-19 |

Nabór wniosków konkursowych

imgnews_3182

Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych, zachęca przedstawicieli sektora MŚP do składania wniosków w ramach Konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR - nabór II.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility), to koncepcja, według której przedsiębiorstwa uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki: • posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; • rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia; • złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR; • nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Całkowita alokacja środków na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP w ramach II naboru konkursu wynosi 8.789.384,51 PLN, z czego alokacja środków dla województwa śląskiego wynosi 358.006,99 PLN. Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wnioski do konkursu należy składać do 10.02.2014 roku, do godz. 16:30. Informacje o poprawnym sposobie złożenia wniosków oraz niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Konkurs ogłoszono w ramach projektu pn.:Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Miejsce wydarzenia: CRS Łaziska Górne
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?