powrót

2014-01-03 |

CRS w Sieci Centrów Wolontariatu

imgnews_3167

Centrum Wolontariatu przy działającym w Łaziskach Górnych  Stowarzyszeniu Centrum Społecznego Rozwoju zostało przyjęte do Ogólnopolskiej Sieci Centrum Wolontariatu, otrzymując status Lokalnego Centrum Wolontariatu.

 

W Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu działa kilkanaście regionalnych oraz lokalnych Centrów Wolontariatu - pełen wykaz Centrów znajduje się w dziale "znajdź swoje centrum", na stronie internetowej: wolontariat.org.pl.


Powstawanie centrów wolontariatu jest odpowiedzią na rozwój organizacji pozarządowych i potrzebę aktywizacji społeczności lokalnych. Dzięki tej aktywności wolontariusze trafiają do wybranych placówek i osób indywidualnych niosąc bezinteresowną pomoc i przyczyniając się do rozszerzenia zakresu ich usług oraz niosąc wsparcie potrzebującym.

Trzeba pamiętać, że dzisiejszy wolontariusz nie tylko pomaga osobom niepełnosprawnym, jest również świetnym organizatorem różnorodnych imprez, koordynatorem projektów, prawnikiem, informatykiem, doradcą zawodowym. Rozwój organizacji pozarządowych oraz coraz większa przychylność instytucji publicznych sprawia, że każdy ochotnik znajdzie „ofertę”, tam gdzie będzie mógł wykorzystać swoje umiejętności i zainteresowania.

Serdecznie zapraszamy do współpracy:
organizacje pozarządowe i instytucje publiczne zainteresowane organizacją wolontariatu i angażowaniem wolontariuszy w swoje działania
osoby indywidualne, chcące włączyć się w działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy i całych społeczności.

Centrum Wolontariatu
przy Stowarzyszeniu Centrum Społecznego Rozwoju
ul. Wyszyńskiego 8
43-173 Łaziska Górne
tel. +48 (32) 444 64 53
e-mail: wolontariat@csr.biz.pl
strona internetowa: www.csr.biz.pl

Miejsce wydarzenia: CRS ul. Wyszyńskiego 8, Łaziska Górne
Szczegóły: http:// www.csr.biz.pl
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?