powrót

2013-12-20 |

Zgłoś Społecznika Roku 2013 Powiatu Mikołowskiego

imgnews_3165

Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych prowadzone przez Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Łaziskach Górnych serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu mikołowskiego do zgłaszania kandydatów w drugiej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku Powiatu Mikołowskiego”.

 

Tytuł Społecznika Roku Powiatu Mikołowskiego 2013 zostanie przyznany w trzech kategoriach obejmujących przedstawicieli: biznesu, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Każda z organizacji ma prawo nominować po jednym kandydacie w ramach każdej z powyższych kategorii. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronach www.csr.biz.pl lub www.cisig.pl i dostarczyć go osobiście lub drogą pocztową do siedziby Centrum Społecznego Rozwoju do 17 stycznia 2014 roku.

Po weryfikacji formalnej, wśród kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, Kapituła Konkursowa podejmie decyzję o uhonorowaniu tytułem Społecznika Roku Powiatu Mikołowskiego 2013 trzech najwyżej ocenionych pretendentów. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi podczas Gali Społecznika, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2014 roku.


Podczas uroczystości zostanie przeprowadzona zbiórka publiczna, z której dochód przeznaczony zostanie na rzecz Funduszu Kreatywności – programu grantowego przeznaczonego dla młodych mieszkańców powiatu mikołowskiego, mającego na celu tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień, zainteresowań i pasji młodzieży z powiatu, rozwój wolontariatu oraz promocję społecznej odpowiedzialności biznesu (informacje na temat programu znajdują się na stronie www.funduszkreatywnosci.pl).

Szczegółowe warunki udziału w Konkursie oraz informacje dotyczące procedury wyboru laureatów Konkursu, znajdują się w Regulaminie.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pt.: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce wydarzenia: CRS Łaziska Górne
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?