powrót

2013-12-19 |

Wojewoda w rozbudowywanej komendzie KPPSP

imgnews_3163

Wojewoda Śląski Zygment Łukaszczyk odwiedził budowę KOmendy Powiatowej Państowej straży Pożarnej w Mikołowie. W Wizycie towarzyszyli mu  m.in. starosta Henryk Jaroszek, komendant KPPSP Dariusz Witkowicz oraz wiceprzewodniczacy Rady Powiatu Sławomir Bijak, który pełni również funkcje prezesa zarzadu powiatowego OSP.

Wojewoda na miejscu mogł przekonać się o postepie prac i spotkać się ze strażakami. obecnie trwa VIII etap realizacji zadania tj. dokończenie robót z 2012 roku, IX etap realizacji zadania przewiduje roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe I piętra modernizowanego budynku oraz instalację klimatyzacji w nowym budynku wraz z zagospodarowaniem terenu jednostki, koszt całkowity inwestycji to kwota 731.598,98 zł, w tym czasie realizowany będzie także X etap obejmujący dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia siłowni, łączny koszt tego zadania to 157.547,22 zł. Na dokończenie inwestycji brakuje około 800 tys. złotych. zdj. Vikapat
Miejsce wydarzenia: KPPSP Mikołów
Dokładny termin: 16.12.2013
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?