powrót

2013-12-19 |

Wybrano wolontariuszy

imgnews_3162

12 grudnia w Mikołowie o dzien później w Łaziskach Górnych przyznawano nagrody najlepszym wolontariuszom. W tralcie mikołowskiej Gali Wolontariatu wyróznienia otrzymali: : Irena Szynol, Dawid Ziemczyk, Dariusz Błaszkiewicz, Wojciech Simon, Mariusz Wierzgoń, Iwona Bożek, Sandra Kania, Łukasz Ziomka, Paweł Krawczyk i Magdalena Wojtuszek.
Statuetki wręczali przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Socha oraz zastępca burmistrza Adam Zawiszowski. Organizatorem uroczystości było Mikołowskie Centrum Wolontariatu oraz ZHP Hufiec Ziemi Mikołowskiej.

13 grudnia 2013 roku, w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu. KAPITUŁA KONKURSU NA WOLONTARIUSZA ROKU 2013 W składzie : Piotr Bańczyk – przewodniczący; Jolanta Pietryja-Smolorz; Łukasz Tudzierz i Wojciech Szwiec przyznała następujące nagrody: ZŁOTY LAUR wolontariatu dla Adama Wisthala wieloletniego działacza, popularyzatora historii techniki, współtwórcę Muzeum Energetyki i organizatora Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki. SREBRNY LAUR wolontariatu dla Jolanty Kudli, która od wielu lat czynnie uczestniczy w działaniach Związku Harcerstwa Polskiego prowadząc gromady zuchowe na terenie Łazisk Górnych. BRĄZOWY LAUR wolontariatu dla Czesława Frydrycha za codzienną pomoc w organizacji zajęć młodzieżowych sekcji sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych. Równorzędny BRĄZOWY LAUR wolontariatu dla Jarosława Rogowskiego za udzielanie korepetycji z przedmiotów ścisłych dzieciom w Punkcie Pracy Socjalnej w Łaziskach Górnych oraz wsparcie działań stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju. Ponadto jury postanowiło przyznać wyróżnienia  Klaudii Chwoła – Centrum Społecznego Rozwoju;  Annie Wróbel – Centrum Społecznego Rozwoju;  Marii Sulikowskiej – Dom Dziecka w Orzeszu;  Marcinowi Szostokowi – Śląski Okręgowy Związek Kręglarski;  Magdalenie Biolik – Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych;  Dagmarze Ryguła - Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych;  Dominice Nalepie - Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych;  Klaudii Moćko - Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych. Spotkanie zakończono podsumowaniem konkursu grantowego Funduszu Kreatywności utworzonego przez stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju. Środki na przyznanie dotacji młodzieży chcącej inicjować działania adresowane do mieszkańców powiatu mikołowskiego pochodzą z 1% podatku, przekazywanego stowarzyszeniu CSR. Decyzję Kapituły Funduszu Kreatywności przedstawił Mateusz Eichner - prezes Centrum Społecznego Rozwoju. Spośród 8 złożonych projektów do dofinansowania zostały wybrane następujące projekty: Ku kulturalne (kwota dofinansowania 3.000,00 złotych), Odnajdź swoją pasję (3.000,00 złotych), Niech porwie cię folklor (1.500,00 złotych), Młodzi dla Mikołowa (1.000,00 złotych) i Teatr przyjeżdża! (1.000,00 złotych). Zarząd stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju w oparciu o wybór dokonany przez Kapitułę Funduszu Kreatywności podjął ponadto decyzję o udzieleniu dodatkowego wsparcia w postaci organizacji szkoleń o wartości jednostkowej 1.000,00 złotych dla projektów: Młodzi dla Mikołowa oraz Orzeszkowa Bańka Mydlana – Integrujemy Rodziny. Galę Wolontariusza uświetnił występ duetu Pieprzyk, grającego piosenkę autorską.Podczas uroczystości w holu Miejskiego Domu Kultury prowadzona była zbiórka publiczna, w ramach której zbierano środki finansowe na organizacje wypoczynku wychowanków Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych. CRS
Miejsce wydarzenia: Domek Parkowy Mikołów, MDK Łaziska Górne
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?