powrót

2013-12-13 |

Zielona Edukacja w Mikołowie

imgnews_3152

Od 2 do 5 grudnia w powiecie mikołowskim gościła grupa wykładowców i edukatorów, którzy wspólnie z samorządem powiatowym, Śląskim Ogrodem Botanicznym oraz Powiatowym Uniwersytetem Trzeciego Wieku realizować będą  międzynarodowy projekt pn. „Zielona Edukacja - powrót do natury”, realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig. Zespół partnerski projektu tworzą organizacje z pięciu krajów: Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Włoch i Turcji.


Główną ideą przedsięwzięcia jest nawiązanie bezpośredniej współpracy w zakresie upowszechniania i przekazywania informacji dotyczących edukacji przyrodniczej i ekologii tak, aby ich „zielony charakter” stał się atrakcyjnym i dostępnym dla uczących się dorosłych, zwłaszcza dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zajęcia dla osób dorosłych będą bazować się na czterech głównych tematach: różnorodność biologiczna, gleba i percepcja przyrody, zdrowy styl życia, odnawialne źródła energii
oraz zmiany klimatu.
Wspólna realizacja tych zamierzeń była głównym pierwszego spotkanie partnerskie stron zaangażowanych w realizację projektu. Jego uczestnicy: wykładowcy, edukatorzy oraz słuchacze instytucji kształcenia osób dorosłych, zapoznali się z ofertą edukacyjną Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mikołowie, odwiedzili Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, w którym mogli zapoznania się z szerokim wachlarzem wykładów i warsztatów prowadzonych przez Centrum na rzecz słuchaczy PUTW w Mikołowie, które będą realizowane w ciągu następnych dwóch lat trwania projektu. Odbyło się również spotkanie z władzami powiatu. W trakcie tych rozmów ustalono kalendarz programów edukacyjnych realizowanych w każdym z krajów partnerskich. Przy czym każdy z partnerów opracuje pięć edukacyjnych "zielonych" programów, które będą testowane w praktyce, a następnie rozpowszechniane. Pięć najlepszych stanie się częścią ostatecznego "Podręcznika Zielonej Edukacji, w którym podejmowane będą zagadnienia dotyczące podstaw dendrologii, ornitologii, lepidopterologii (obserwacji motyli), zdrowego odżywiania, sportu na świeżym powietrzu i rekreacji w parkach i ogrodach, korzystania z natury jako narzędzia edukacji i terapii. możliwości zdobywania najlepszych praktyk w ramach projektu.

Miejsce wydarzenia: Starostwo oraz CEPiE MIkołów
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?