powrót

2013-12-18 |

Szkolenia dla przedsiębiorców

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że 20 grudnia o godzinie 9 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców, na którym omówione zostaną:

• zmiany w funkcjonowaniu Administracji Podatkowej - realizacja programu e-Podatki,

• zmiany w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujące od 1.10.2013r. i od 1.01.2014r.,

• zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujące w rozliczeniach za 2013r.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu proszę zgłaszać telefonicznie pod numer 32 3246 233 w dniu 18 grudnia.

naczelnik Urzędu Skarbowego

Miejsce wydarzenia: Urząd Skarbowy Mikołów
Dokładny termin: 20.12.2013. godz. 9.00
Autor: admin
Prenumerata wiadomości
Co będzie?